Flått det…

Flått det…

Det bittelille dyret, til tider så lite at man trenger forstørrelsesglass for å se det, er vår norske faunas verste terrorist. Fler og fler frykter bittet fra den bittelille sykdomsbærende flåtten.

Tekst og foto: Reismedbarn.no


Det startet med borrelia. Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes sykdom

De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. Det er store lokale variasjoner når det gjelder andelen av flått som inneholder smitte. Det er funnet smitte i alt fra 1-2% til over 60% av flått i ulike studier. I gjennomsnitt oppstår sykdom kun etter ca 2 % av alle flåttbitt, det vil si at 98 av 100 flåttbitt ikke fører til sykdom.

Det har vært en økning i antallet alvorlige infeksjoner i årene etter 2000 - men en liten reduksjon de aller siste årene (250 til 300 tilfeller). I 2013 ble det meldt 316 tilfeller av generell (det vil si ikke bare i huden) borreliose, noe som var en økning i forhold til de foregående årene. (nhi.no)

Med mye presse og kjente folk som har stått frem med hvor fælt det er å leve med borrelia, blir stadig fler redde for å bevege seg ut i naturen. Sommere langs kysten av Norge virker langt mindre idyllisk enn før borreliaen gjorde sitt inntog.

PREVENTIVE TILTAK
Det finnes ingen preventive tiltak mot borrelia, annet enn å ta forhåndsregler som å smøre seg med myggmelk, ha på langbukser eller støvler når man beveger seg i områder med mye flått, og ta flåttsjekk hyppig, slik at eventuelle «bitere» blir fjernet så fort som mulig.

BORRELIA
Behandling av borrelia er antibiotika. Har du blitt bitt av flått bør du følge med på bittområdet en stund etter bittet, særlig hvis det dukker opp en rød ring. Dette dukker opp alt fra 2-30 dager etter et flåttbitt (som ikke alltid har blitt oppdaget!) ses et typisk, ringformet, svakt rødt utslett som brer seg utover fra bittstedet. Dette kalles erytema migrans - eller vandrende rødt utslett. Utslettet blir vanligvis større enn 5 cm i diameter, men kan også bli mye større. Det er vanlig at utslettet etter hvert får en avblekning i sentrum. De fleste (60-80%) som blir smittet får dette utslettet, men man kan være smittet selv om man ikke har hatt utslett. Samtidig med utslettet får man vanligvis litt sykdomsfølelse, men oftest forløper det hele uten feber. Dette første stadiet varer vanligvis 2-4 uker, og utslettet glir gradvis over av seg selv, også uten noen form for behandling. Dette er stadie 1. Det er viktig å komme i gang med antibiotika så fort som mulig dersom det er mistanke om borrelia.

Stadium 2 skjer vanligvis 4-8, eventuelt helt opptil 12 uker etter flåttbittet. Mange har da hatt erytema migrans på forhånd. I denne fasen er det først og fremst spredning av bakterien til hjerne og nerver, eller til muskler og ledd som gir plager. Bakterien kan føre til en mild form for hjernehinnebetennelse med plagsom hodepine. Nerverøtter kan også bli angrepet og føre til smerter i nakke, skuldre, lår eller armer. Man kan også få betennelse i nerver og lammelser i enkelte nerver - ansiktslammelse er vanligst.

Stadium 3 Stadium tre kan opptre måneder til år etter smitten hos personer som ikke har fått behandling med antibiotikum i stadium 1 eller stadium 2. Dette stadiet kan vise seg ved et utslett på oversiden av armer eller ben - det ses en blå/rød misfarging og huden blir arraktig og tynn. Sykdommen kan også vise seg ved kroniske leddsmerter, eller ved hodepine, konsentrasjonsvansker, eventuelt lammelser og svekket følsomhet i områder av huden. (les mer på www.nhi.no)

TBE VIRUSET
Dessverre stopper det ikke der. Nå er den enda mer fryktede TBE viruset også gjort sitt inntog i de små smittebærende kroppene. Nå på tidlig sommer er det aller farligst, fordi de er i nymfestadiet. TBE står for Tick-borne encephalitis, og kan føre til infeksjon i sentralnervesystemet. Ved skogflåttencefalitt er det stor variasjon i det kliniske bildet fra asymptomatisk til svært alvorlig sykdom. Første fase med feber, hodepine og muskelsmerter av inntil én ukes varighet. Etter et feberfritt intervall på ca. én uke, følger hos ca. 30% av de syke symptomer på hjernebetennelse i form av høyere og mer langvarig feber, verre hodesmerter, søvnløshet, forvirring, evt. oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og pareser. Mange får langvarig rekonvalesens med hodepine, konsentrasjons­vansker og søvnplager.

VAKSINERING
Heldigvis finnes det vaksine mot TBE, i motsetning til Borrelia. Vaksinen mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksinen) har en beskyttelseseffekt på om lag 95 % mot skogflåttencefalitt etter fullført grunnvaksinasjon (3 doser). Vaksinen settes med sprøyte i overarmen (intramuskulært i deltoidområdet) og kan gis til personer over 1 år. Grunnvaksinasjon består av 2 doser med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet mellom 1. og 2. dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask beskyt­telse. Tredje dose gis etter 5 - 12 måneder (før neste sesong). Ved behov for fortsatt beskyttelse gis en oppfriskningsdose med TBE-vaksine etter 3 år og deretter hvert 3-5. år. Generelt bør intervallet for boosterdose ikke overstige 3 år for personer eldre enn 60 år. Vaksinen har ingen virkning på bakterie­sykdommen Lyme borreliose. (les mer på www.fhi.no)

Mange er redde for vaksiner og ikke minst bivirkningene. Derfor ringte vi Reiseklinikken for å høre om det finnes kjente bivirkninger av vaksinen. Svaret vi får er oppløftende; i verste fall får man litt vondt i armen.
Følg med på Folkehelseinstituttets hjemmesider om hvor man bør vaksinere seg dersom man skal oppholde seg i spesielt utsatte områder.

For å forebygge flåttbitt anbefales det;

 • Gå på stier i steden for steder med høyt gress, lyng og kratt
 • Bruk av insektmidler med dietyltoluamid på hud og klær reduserer antall flått som fester seg.
 • Det er som regel ikke mulig å foreta en bekjempelse av flått i naturen. For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe noe hvis man fjerner høyt gress, busker og kratt.
 • Etter ferdsel i områder med mye flått bør man inspisere huden, spesielt hos barn.
 • Let også på tøyet etter flått
 • Det anbefales å dusje for å skylle bort flått som ikke har festet seg.
 • Flått fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av pinsett eller fingre. Smøring med fett eller bruk av eter anbefales ikke. (Kilde fhi.no)


Det finnes mange skrekkhistorier «der ute», og vi har ikke fått denne 100% verifisert, men en dame la ut et bilde på Facebook der det viste seg at en flått, som var fjernet fra damens hund, etter noen dager (til tross for at den var død), klekket over 100 nye flått. Så hun anbefalte å brenne fjernede flått. Like greit å være på den trygge siden.

Ha en flott flåttfri sommer!

 

Å reise med barn beriker turen" -Reismedbarn.no

 

Les også:

Tips til bilturen
Reiser ditt barn alene?
Små barn på lang tur

 

 

 • Reismedbarn Shop
 • Lek Mer
 • Babyshop
 • Barnas beste reiser!
 • Visit Sweden
 • Supersaver
 • Babystore
 • FAMILIEPARKER I EUROPA
 • room21
 • blue
 • kosthold
 • Pilot
 • room21
 • Reismedbarn Shop