Vaksine før reisen

Vaksine før reisen

Gunnar Hasle driver Reiseklinikken i Oslo, og er blandet landets fremste når det kommer til reisemedisin og vaksinering på reise. Under finner du hans og annen ekspertises svar på de spørsmålene som oftest stilles i forbindelse med barn, reise og vaksine.

Skrevet av: Reismedbarn.no Foto: Flashgun


Flere reisemål krever at du har tatt gyldige vaksiner mot polio, difteri og stivkrampe.
 Effektive vaksiner har hatt en god effekt på disse sykdommene, men de er ikke utryddet, og vil kunne blusse opp igjen dersom man slutter å vaksinere verdens befolkning. Felles for disse tre sykdommene er at det er enkelt å forebygge dem. Disse vaksinene inngår i vaksinasjonsprogrammet i de fleste land.

Hva den enkelte reisende trenger av tilleggsvaksiner avhenger av reisemål, reisens varighet , boforhold, oppholdssted, den enkeltes helse, alder og i hvilken grad man vil gardere seg.
Noen vaksiner er påbudt og du kan risikere å bli nektet innreise hvis du mangler vaksinasjonssertifikat.

Uansett hva man vaksinerer seg mot, så må man huske på at de fleste sykdommer man kan få under reiser, finnes det ikke vaksine mot. Man må uansett være oppmerksom og varsom på hva man spiser/drikker. Insekter og seksuell smitte.

En vaksinering beskytter som regel i 10 årHvilke reisevaksiner bør man ta?
Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du vaksineres i god tid før avreise.

Små barn som skal reise til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet få samme tilbud som voksne dersom vaksinen er godkjent for aldersgruppen. Ta kontakt med helsesøster eller fastlege i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene.
De fleste vaksiner har en nedre aldersgrense. Noen vaksiner har ikke effekt hvis de gis for tidlig i livet og noen kan gi varig nedsatt immunrespons ved gjentatt vaksinasjon eller infeksjon senere i livet. Enkelte vaksiner gir økt risiko for komplikasjoner hos barn under en viss alder. Effekt og sikkerhet hos de yngste barna er ikke undersøkt for alle vaksiner. De eneste vaksinene som anbefales for spedbarn er BCG-, hepatitt B- og poliovaksine.

 

VAKSINETYPE

  LAVESTE ANBEFALTE ALDER

BCG

  1. levedøgn

Hepatitt B

  1. levedøgn

Polio (OPV og IPV)

  6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose senere)

  8 uker i vanlig norsk program. Ikke-tellende dose kan gis 1. levedøgn.

Difteri-stivkrampe-kikhoste

  6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter minst ett år)

  8 uker i vanlig norsk program

Haemophilus influenzae type b

  6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter ettårsalder)

  8 uker i vanlig norsk program

Pneumokokk konjugat

  6 uker (antall dose avhenger av barnets alder)

  8 uker i vanlig norsk program

Rotavirus

  6 uker

Meningokokk C konjugat

  8 uker (antall doser avhenger av barnets alder)

Mesling-kusma-rubella (MMR)

  9 måneder ( bør gjentas ved alder 15 måneder eller senere)

Varicella

  9 måneder

Influensa

  6 måneder

Gulfeber

  9 måneder

Hepatitt A

  1 år

Meningokokk konjugat ACWY

  1 år (Nimenrix)

Rabies

  Ingen nedre aldersgrense

Kolera

  2 år

Tyfoid polysakkarid

  2 år

Tyfoid levende oral

  5 år

Japansk encefalitt

  2 måneder

Skogflåttencefalitt

  1 år

 

 

 Dersom barnet skal til land med høy smitterisiko kan det være hensiktsmessig å framskynde vaksineringen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib- og pneumokokksykdom.

Hva vaksinerer vi oss mot?
Barn under 5 år er generelt mer utsatt for å få alvorlig malaria. De som velger å ta med barn til malariaområder må derfor sørge for at barnet er godt beskyttet (myggstikkbeskyttelse og eventuell medikamentell profylakse).

Gunnar Hasle skyter inn at: ”Når det gjelder malaria anbefaler vi både forebyggende medisiner, myggrepellenter på huden og myggnett om natten. Malariamedisin beskytter ikke alltid 100%, og ved å samtidig sørge for å få så få stikk som mulig vil risikoen for utviklingen av resistent malaria bli redusert”.

Meflokin (Lariam®) er godkjent til barn fra alder 3 måneder eller fra 5 kg. Atovakvon-proguanil (Malarone ®) er godkjent til barn over 11 kg. Doksysyklin er risikabelt for barn under 12 år. Kombinasjonen hydroksyklorokin (Plaquenil®) og proguanil (Paludrine®) kan benyttes til barn fra nyfødtperioden.

I områder med risiko for gulfebersmitte, som deler av tropisk Afrika og tropisk Sør-Amerika, anbefales det å ta Gulfebervaksine. Noen land krever at alle som reiser inn har gulfebervaksinasjon. Det må dokumenteres i et internasjonalt vaksinasjonssertifikat.
Vaksinasjonssertifikat kreves vanligvis ikke for barn under 1 år, men gulfebervaksine kan gis fra 9-måneders alder. Barn som er for unge til å vaksineres må beskyttes mot myggstikk. Myggnett kan være til god hjelp.
I områder som Afrika ("meningittbeltet") eller andre steder hvor det er utbrudd av meninggokokksykdom,
kan det være aktuelt å ta en vaksine med firevalent sammenslått meningokokkvaksine (A+C+W+Y). Det finnes to firevalente meningokokkvaksiner tilgjengelig på markedet. De kan gis fra henholdsvis 1 og 2 års alder.

Tyfoidvaksiner anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende varighet på oppholdet. Injeksjonsvaksinen kan gis til barn over to år og den orale vaksinen kan gis fra femårsalder.

Hvis man reiser til rabiesendemiske områder i avsidesliggende strøk hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig anbefales Rabiesvaksine. Barn kan komme lett i kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får vite det, derfor kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i rabiesendemiske områder. Det er ingen nedre aldersgrense, men det er sjelden grunn til å vaksinere spedbarn mot rabies.

Det finnes ikke vaksine mot ebolavirussykdom, men det finnes forebyggende tiltak. Personer som oppholder seg i et område med ebolavirusutbrudd bør unngå kontakt med syke personer, nær kontakt med levende og døde ville dyr, huler og andre typiske tilholdssted for flaggermus, inntak av såkalt bushmeat, det vil si kjøtt fra ville dyr som er drept ved jakt
God håndhygiene er som alltid viktig for å unngå smitte.

Kan man stole 100% på vaksiner? 
Det varierer med de ulike vaksinene. Gulfeber- og hepatitt A vaksine gir nesten 100% beskyttelse. Om folk er over 70 år når de får hepatitt A vaksine første gang, kan effekten riktignok være litt dårligere. Tyfoidvaksinen gir kun ca 70 % beskyttelse mot Salmonella typhi. Den tyfoidvaksinen som gis i sprøyteform virker bare på Salmonella typhi, men ikke i det hele tatt på Salmonella paratyphi, som er like farlig. Hepatitt B- vaksinen gir minst 85 %.
Koleravaksinen Dukoral gir veldig god beskyttelse mot kolera, som nesten ingen likevel får, men har en usikker effekt når det gjelder turistdiaré. Det kommer an på hvor stor andel av turistdiaréen i et område som forårsakes av såkalt ETEC. I for eksempel India er ETEC den vanligste årsaken til turistdiaré, og der kan Dukoral kanskje redusere risikoen for diaré med 20-25%. I Thailand derimot er det lite ETEC, og der vil Dukoral i praksis være bortkastet. Kombinasjonsvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-polio) gir god beskyttelse, men varigheten er forskjellig for de forskjellige komponentene, selv om man rutinemessig fornyer dem etter ti år. Difterivaksinen varer antakelig mye lengre, mens kikhostevaksinen bare varer i fem år. Om man får en uren skade må man fornye stivkrampevaksinen om det har gått mer enn fem år, og om man skal reise til Pakistan bør man få ny poliovaksine om det har gått mer enn ett år siden siste dose. - Sier Hasle.

Er det som generelt bivirkninger I etterkant av disse vaksinene?
Her svarer Hasle; Som oftest blir man bare litt øm på innstikksstedet, særlig DTP-polio og lungebetennelsevaksinen Pneumovax kan forårsake dette. Gulfebervaksinen kan gi litt sykdomsfølelse fra dag 5-10 etter vaksineringen, denne kan også i sjeldne tilfeller gi alvorlig sykdom hos ca 1 av 250000 unge mennesker, 1 av 50000 over 65 år. Alvorlige allergiske reaksjoner forekommer etter mindre enn en av 100000 vaksinedoser.


Kilde: Gunnar Hasle ved Reiseklinikken & Folkehelseinstituettet

 

"Å reise med barn beriker turen" -Reismedbarn.no 

 

Les også:

 

Geniale apper
Surf's up!
Seychellene, strender som vaniljesukker

 

 


  • Reismedbarn Shop
  • Visit Sweden
  • apollo
  • Supersaver
  • Trivago
  • FAMILIEPARKER I EUROPA
  • blue
  • kosthold
  • Pilot
  • Reismedbarn Shop