Verdt å vite om reiseforsikring

Verdt å vite om reiseforsikring

Vi i Reis med barn har fått inn en del spørsmål om reiseforsikring. Så vi tok en telefon til Europeiske Reiseforsikring.

Der fikk vi en prat med Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland.

Skrevet av: Jannecke Weeden

Hvor viktig er det egentlig å ha reiseforsikring, det går jo som regel bra?
-Forbrukerorganisasjoner og Utenriksdepartementet anbefaler i all kommunikasjon, viktigheten av reiseforsikring når en er på reise. Dersom du ikke har reiseforsikring  og noe går galt, så er det ingen andre du kan stole på enn deg selv. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har sagt ved flere anledninger at det er to ting han ikke reiser foruten; Pass og Reiseforsikring. I Europeiske sier vi at reiseforsikring er like viktig som reisedokumenter, pass og penger. 

Hva kan skje dersom man reiser uten?
- Dersom man blir frastjålet ting på reisen eller det oppstår forsinkelser, så er dette noe som må dekkes av den enkelte reisende. 

Dersom man blir syk på reisen og det skjer innenfor EØS (http://www.helfo.no/privatperson/Sider/eos-landene.aspx), så kan den enkelte kunde bli behandlet på de offentlige sykehus i det aktuelle land, den såkalte E-111. Personen behandles da etter den standard som er i landet, betale de egenandeler som er aktuelle og eventuelt stå i samme helsekø som landets egne borgere. Tilkall av slektninger, hjemtransport med rutefly/ambulansefly, må også betales av den enkelte. Personen som blir syk får ikke tilgang til private sykehus uten å måtte betale det selv. 

Dersom man blir syk utenfor EØS-området, må personen om han eller hun reiser uten forsikring betale alle utgifter til sykehusopphold, behandling, tilkall av slektninger og hjemtransport.   

Finnes det egne barnereiseforsikringer?
- Det finnes ingen spesielle barnereiseforsikringer. Barna er dekket på foreldrenes helårsforsikring inntil de er 20 år. Dersom en familie tegner korttidsforsikring, så må det defineres inn om barn skal være med og en må betale ekstra pris for denne.

Det finnes både private og offentlige sykehus i utlandet, kan man betale ekstra for å være sikre på å ende på det beste?
- Man kan ikke betale ekstra for å få prefererte sykehus. Når kundene har reiseforsikring så bruker vi i all hovedsak private sykehus. Dersom kunden er brakt til et sykehus før saken blir meldt til oss, så vurderer vi om det kan oppstå behandlingssvikt. I så tilfelle vurderer vi annet sykehus. Vurderingen av hvilket sykehus som skal brukes, er en fortløpende medisinsk vurdering og gjøres av Europeiskes Alarmsentral og de leger som arbeider der.  

Man trenger ikke å betale ekstra for å komme på de beste sykehusene. Utenfor Norden dekker forsikringen privat sykehusbehandling. Ved å være i direkte kontakt med forsikringsselskapet, vil man få råd om hvor man bør henvende seg slik at de får råd om hvor det beste tilbudet finnes der man er. Enkelte steder er det imidlertid det offentlige tilbudet som er det beste medisinsk sett, det kan f.eks være steder der det er et universitetssykehus, som vil være et sykehus med de fleste spesialiteter. De private turistsykehusene har ofte ikke egne barneavdelinger og barneleger.

Europeiske hevder at de kjenner til de beste og dårligste sykehusene, hvordan kjenner man igjen et godt sykehus i utlandet? Når bør man be om å få bytte?
- Når Europeiske vurderer kvaliteten på sykehus, så gjøres dette med utgangspunkt i medisinsk standard, lege- og pleiestandard. I den enkelte sak så gjøres det fortløpende evaluering av om sykehus/behandling er god nok. Dersom det er fare for behandlingssvikt, bestemmes flytting til nytt sykehus av Europeiskes Alarmsentral i samarbeid med leger.  

Dersom den enkelte kunde er usikker på kvaliteten, så er det ok at dette tas opp med Alarmsentral. Det er viktige at den endelige beslutning om hvilket sykehus som skal benyttes, overlates til Alarmsentral og ansvarlige Leger. Den vurdering gjøres ut fra som medisinsk er best i den aktuelle sak.  

Hvilke forhåndsregler må man passe på selv, selv med reiseforsikring i bakhånd?
- Det er viktig å være forberedt på stedet man skal reise til, spesielt med små barn. Man bør undersøke hvilke vaksiner man bør ha, om man trenger malariaprofylakse etc.  

Er det vanskelig å få hjelp dersom man får malaria og ender på sykehus hvis man ikke tok malariamedisin?
- Det er ikke slik at forsikringen ikke dekker det dersom man får malaria og ikke på forhånd har tatt malariamedisin.

Er det dyrere å forsikre seg i noen land og billigere i andre?
- Dersom en kunde kjøper helårsforsikring, har kunden to valg Norden eller Verden. Det er billigere å forsikre seg dersom en kun reiser innenfor Norden. Vi selger i all hovedsak dekninger som gjør at kunden kan reise over hele verden. Da er en sikker på at forsikringen gjelder når uhellet er ute. - Dersom kunden kjøper forsikring for den enkelte reise, så har han tre alternativer Norden, Europa og Verden. Dekning velges ut fra hvor en konkret skal reise. Pris varierer ut fra valgt område og henger sammen med den økonomiske risiko. Det er mye dyrere å ha en sykesak i for eksempel USA, enn i Danmark.

Når "starter" reiseforsikringen? Er det i det man går ut porten hjemme, er ute av byen, eller ute av landet?
- Reiseforsikringen er i kraft når man er ute på handletur eller på restaurant eller lignende. Den gjelder imidlertid ikke hjemme eller på undervisningssted/studiested i Norge i undervisningstiden/studietiden (barnehage/skole/universitet/høyskole m.fl. Den gjelder heller ikke på arbeidssted i Norge i arbeidstiden. Ulykkesforsikringen som er en integrert del av reiseforsikringen er imidlertid i kraft 24 timer i døgnet - uavhengig av om man er hjemme eller på reise. 

Dersom ulykken virkelig skulle være ute, vil man da bli hentet hjem? 
- Dersom det er medisinsk nødvendig med en syketransport, vil reiseforsikringen dekke den nødvendige hjemtransporten som sikrer at pasienten kommer hjem på en medisinsk forsvarlig måte. Europeiske arrangerer syketransporter med leger og sykepleiere og i de mest alvorlige tilfellene brukes ambulansefly. 

Vi har hørt at dersom man er medlem av Norsk Luftambulanse, så vil de hente sine medlemmer hjem ved behov?
- Norsk Luftambulanse henter ikke lenger hjem medlemmer fra utlandet.

"Å reise med barn beriker turen" -Reismedbarn.no

 


  • Reismedbarn Shop
  • Visit Sweden
  • apollo
  • Supersaver
  • Trivago
  • FAMILIEPARKER I EUROPA
  • blue
  • kosthold
  • Pilot
  • Reismedbarn Shop